Noorte loomekonkurssNoorte loomekonkurss Elav klassika

Sillamäe Linna Keskraamatukogus
7.-11.nov.2016

2016. aasta on Eestis Merekultuuriaasta, seetõttu konkurssi teemaks on meremotiive eesti, vene ning välismaa klassikalises kirjanduses.
Konkursi eesmärgid
ü  Avastada konkursil osalejate loomingulisi andeid
ü  Laiendada noorte teadmisi kirjandusklassikast  ning kirjanduse tähtsusest maailma kultuuris

Osaleja registreerimisvorm

Kategooria
Osaleja

ees- ja perekonnanimi,
õppeasutus, klass või rühm/kursus
Õpetaja

ees- ja perekonnanimi,
e-post, telefon
Kohustuslikud lisaandmed
Kategooria „Kõlav sõna“ – teose autor ja nimetus, (võõrkeelse teose esinemisel ka keel),  etenduse puhul tegelaste arv ja nimed;
Kategooria „Autor olen mina“ – teose nimetus
Kategooria „Art-konkurss“ -  teose nimetus
Kategooria „Kass kotis“ - pole

Registreerimisandmed palume esitada kuni 1. novembrini 2016 a. elektrooniliselt raamatukogu e-postile slib@hot.ee või paberil raamatukogu lugemissaali
(Kalda tn. 12, Sillamäe)
Kõiki esinemisi ja loomingulisi töid hinnatakse neljas vanuserühmas:
1.-3. kl, 4.-6.kl, 7.-9.kl ja vanemad.
Kategooriad:
                „Kõlav sõna“
Esitada (sh võõrkeeles) monolooge, dialooge, näidata etendusi, muusikalavastusi  konkursi teemal.
Plusspunkte annavad lühikesed ajaloolised teated (millal on teos kirjutatud, kellele pühendatud jne).
Teose esitamisel võõrkeeles peab olema lisatud tekst vene või eesti keeles.
Esinemise aeg: monoloog 3 min, dialoog 5 min, etendus 7 min.
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse teksti esitamise omapära, diktsiooni, näitlejameisterlikkust, samuti kiidetakse heaks ajalooliste rõivaste kasutamine ja koolivälise teose valik.      

           „Autor olen mina“
Oma luuletuse, proosa või laulu esitamine. Autor esitab vabas vormis ühe teose. Teoste tekstid saata elektrooniliselt enne konkurssi e-postile slib@hot.ee. Tekste ei tagastata, neid säilitatakse raamatukogus.
Selles kategoorias saab tuua raamatukokku oma mereteemalise A4 formaadis foto ja see suuliselt esitada.
Esinemine ei tohi kesta üle 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  teose sisu, kompositsiooni, piltlikkust, värsi kvaliteeti (rütm, riim, värsimõõt).
    
                „Art-konkurss“
On võimalik esitada vabas tehnikas ja formaadis käsitsi tehtud postkaart, arvutiesitlus  või  videoklipp. 
Need võivad olla pühendatud  nii  klassikalisele teosele kui ka Eesti merele  (näiteks,  pildid + luuletused, klipp, kus te ise esinete ranniku taustal jne).
Saab esitada 1 töö ühelt autorilt või autorite kollektiivilt. Esitlused  ja videoklipid saata elektrooniliselt  raamatukogu e-postile slib@hot.ee, teised teosed  tuua raamatukokku (Kalda 12, Sillamäe).
Teose esitlus ei tohi kesta üle 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  sisu, teemat ja loomingulist avaldamist.
      
        „Kass kotis“
Selles kategoorias osaleja saab raamatukogu poolt valitud mereteemalise teose ja esitab selle eelnevalt ette valmistamata.
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  teksti esitamise omapära, diktsiooni ja väljendusrikkust.

Tähelepanu! Teretulnud on pered -  lastel ja noortel on võimalus osaleda konkursil  oma pereliikmetega

Konkursi läbiviimise ajad ja koht
Kõik esinemised toimuvad Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) ürituste saalis

7. november, esmaspäev
Kategooriad „Art-konkurss “, „Autor olen mina“ ja „Kass kotis“
16:00 Näituse avamine, oma loomingu esitamine
17:30 Kategooria „Kass kotis“
Osalevad kõik vanusegrupid

8. november, teisipäev     
Kategooria „Kõlav sõna“
16:00   Esinevad 1.-6.klassid

9. november, kolmapäev   
Kategooria „Kõlav sõna“
16:00 Esinevad 7.-9.klassid ja vanemad

10. november, neljapäev
16:00  Konkursi tulemuste kokkuvõte, osalejate autasustamine, 1.-6.klass  

11. november, reede
16:00  Konkursi tulemuste kokkuvõte, osalejate autasustamine, 7.-9.klass  ja vanemad

Lisainformatsioon
Raamatukogu veebileht www.slib.ee
tel  392 4638 –Tatiana Borisova, tel 392 4635 – Arina Manžikova

Konkurssi toetab Eesti Kultuurkapital ja Sillamäe Linnavalitsus

Ootame osalejaid ja pealtvaatajaid!

Комментариев нет:

Отправить комментарий